Olycksfallsförsäkring

Du kan aldrig försäkra dig om att en olycka aldrig kommer att inträffa, men med en olycksfallsförsäkring kan du åtminstone få ersättning för kostnader som uppstår vid plötsliga och olyckliga händelser som plåster på såren.

Vad innebär försäkringen och vad ersätter den?

En olycksfallsförsäkring ersätter och ger ekonomiskt stöd vid plötsliga skador som när du trillat och slagit dig, blivit påkörd eller drabbats av ett olyckligt benbrott när du susat ner för en skidbacke. Med en olycksfallsförsäkring kan du under din konvalescenstid få ersättning för t ex taxiresor, för kläder eller glasögon som gått sönder i olyckshändelsen eller vid utebliven arbetsinkomst. Försäkringen täcker med andra ord kostnader vid tillfälligt nedsatt funktion.

Vi rekommenderar alla att teckna denna typ av försäkring som en slags förlängning av den barn- och ungdomsförsäkring som gäller upp till 25 års ålder. Olycksfallsförsäkringen gäller fram till 65 års ålder då den övergår till en seniorförsäkring.

Vad krävs för att teckna försäkringen?

För att teckna en olycksfallsförsäkring krävs att du uppfyller några krav:

  • att du fyllt 25 år.
  • att du är folkbokförd och bosatt i Sverige.
  • att du uppfyller försäkringsbolagets hälsokrav, detta fastställs genom att du ombeds fylla i en hälsodeklaration.
Pris

För försäkringsoffert var vänlig och kontakta någon av våra licensierade rådgivare. Du kan boka genom vårt Kundcenter på tel 0411-82 20 00 eller info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

Vårt unika samarbete

Vi på Sparbanken Syd erbjuder en unik bredd av valmöjligheter. Genom vårt nära samarbete med en rad av Sveriges främsta försäkringsbolag: Futur Pension, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP och Swedbank Försäkring – är vårt mål alltid att hitta en så exakt försäkringslösning som möjligt för att möta dina krav, behov och önskemål. 

 

Sparbanken Syds Försäkringsförmedlingsverksamhet bedrivs inte utifrån opartisk rådgivning eller personlig analys utan baseras i första hand på de försäkringar som kan erbjudas genom samverkan med samarbetande försäkringsbolag. För förmedlade försäkringar erhåller banken en ersättning från försäkringsbolaget. Läs mer om detta här.