Livförsäkring

Att ha en livförsäkring handlar lika mycket om att ge som att känna trygghet. Att trygga tillvaron för dem du älskar och göra den lite drägligare om det värsta skulle hända är en trygghet för både dig och dem som står dig närmast.

Vad innebär försäkringen och vad ersätter den?

Livförsäkringen ger en ekonomisk trygghet i form av en utbetalning till dina efterlevande om du skulle avlida. Den som tar emot utbetalningen, förmånstagaren, kan vara make, maka, sambo eller barn, men du kan även välja att tilldela en valfri förmånstagare, till exempel en organisation, utbetalningen. Du väljer själv till vem eller vad pengarna ska gå, där du känner att de ger mest nytta och trygghet för framtiden.

Vad krävs för att teckna försäkringen?

För att teckna en livförsäkring krävs att du uppfyller några krav:

  • att du fyllt 16 år.
  • att du är folkbokförd och bosatt i Sverige.
  • att du uppfyller försäkringsbolagets hälsokrav, detta fastställs genom att du ombeds fylla i en hälsodeklaration.
Vilka olika val kan jag göra?

Det finns två olika typer av livförsäkringar; individuell- och grupplivförsäkring. Grupplivförsäkringen tecknas av en grupp och innefattar t ex medlemmar i ett fackförbund eller inom ett företag och går att teckna upp till ett specifikt maxbelopp. Ibland ingår en grupplivförsäkring i din anställning. Trots det kan det finnas individuella behov som grupplivförsäkringen inte kan tillgodose och därför kan det vara en god idé att teckna en privat livförsäkring. 

Pris

Försäkringsbeloppet styrs utifrån dina behov. Det vanligaste är att välja en månadsbetalning, men du kan också välja att betala premien årsvis. Vid en individuell livförsäkring höjs din premie automatiskt över tid, du betalar helt enkelt för den risk som åldern naturligt medför. Du kan också välja att teckna ett högre belopp och därmed öka skyddet över tid om du så önskar. Vid en grupplivförsäkring är det istället en fast premie som gäller – lika för alla inom gruppen. Grupplivförsäkringen gäller till och med slutet av den månad då du fyller 65 år.

Vårt unika samarbete

Vi på Sparbanken Syd hjälper dig givetvis att hitta den form som passar dig, din livssituation och dina behov bäst. Med vårt unika samarbete med en rad av Sveriges främsta försäkringsbolag erbjuder vi en unik bredd av valmöjligheter med målet att hitta en så exakt försäkringslösning som möjligt för att möta dina krav, behov och önskemål.

Försäkringsbolagen vi samarbetar med är: BNP Paribas Cardif, Danica, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP, Storebrand och Swedbank Försäkring.