Kapitalförsäkring

Ett sätt att uppnå dina personliga sparmål

Genom en kapitalförsäkring placeras ditt sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag.

Kapitalförsäkring

Ett långsiktigt och hållbart sparande kan vara värdefullt för att kunna förverkliga framtida drömmar. En kapitalförsäkring är en bra hjälp när du vill spara till något särskilt; det första huset, den efterlängtade jorden runt-resan eller ett tryggt sparande när familjen växer.

Vad innebär försäkringen?

Att teckna en kapitalförsäkring är ett sätt att uppnå dina personliga sparmål där ditt sparande placeras i en försäkring hos ett försäkringsbolag. Spartiden för en kapitalförsäkring är ofta fem år eller längre. I kapitalförsäkringen ingår alltid ett återbetalningsskydd som innebär att värdet i din försäkring plus 1 % betalas ut till valfri förmånstagare om du skulle avlida.

Vad krävs för att teckna försäkringen?

För att teckna en kaptialförsäkring krävs:

  • att du är folkbokförd och bosatt i Sverige. 
Vilka olika val kan jag göra?

Du kan välja att månadsspara och sätta av ett öronmärkt belopp varje månad, eller sätta in ett större belopp vid enstaka tillfällen. Kapitalet kan tas ut när du helst önskar, till exempel ett visst år eller datum, och då är pengarna redan skattade och klara.

När du tecknar en kapitalförsäkring gör du också ett förvaltningsval. Du kan välja mellan en fondförsäkring, en traditionell försäkring och en depåförsäkring.

Fondförsäkring
En fondförsäkring innebär att du på egen hand aktivt styr ditt val av fonder som erbjuds av försäkringsbolaget, vilket innebär en lite högre risk.

Traditionell försäkring
Det andra alternativet är en traditionell försäkring. Då lämnas istället ansvaret åt Försäkringsbolaget att göra bra och trygga val för dig och förvalta ditt sparande med garanti om en viss lägsta avkastning. Ett säkrare val, men som kanske också innebär en mindre utdelning.

Depåförsäkring
Väljer du kapital depå placerar du ditt sparande i aktier, fonder, obligationer och strukturerade placeringar. Denna form ger friare placeringsmöjligheter och ger därmed inga garantier för ditt sparande. Kapital depå lämpar sig allra bäst vid större engångsinsättningar.

Pris

Du kan välja att månadsspara från 500 kr i månaden, eller sätta in ett större engångsbelopp – där det lägsta beloppet är 6 000 kr. Från den 1 januari 2016 ändrades skattereglerna för kapitalförsäkringen vilka gör den extra förmånlig som sparandeform. Du betalar inte någon kapitalvinstskatt på dina vinster utan betalar istället en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde och på dina gjorda inbetalningar. Det gör också att du inte behöver tänka på att deklarera vare sig dina uttag eller fondbyten.

Vårt unika samarbete

Vi på Sparbanken Syd hjälper dig givetvis att hitta den lösning som passar dig, din livssituation och dina behov bäst. Med vårt unika samarbete med en rad av Sveriges främsta försäkringsbolag erbjuder vi en unik bredd av valmöjligheter med målet att hitta en så exakt försäkringslösning som möjligt för att möta dina krav, behov och önskemål. Försäkringsbolagen vi samarbetar med är: BNP Paribas Cardif, Danica, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP, Storebrand och Swedbank Försäkring.