Företags- försäkringar

Mer tid över till företaget

Sparbanken Syd har en egen försäkringsförmedling för företag och erbjuder ett brett utbud av olika försäkringar.

Företagsförsäkringar

Sparbanken Syd har en egen försäkringsförmedling för företag. Vi samarbetar med de främsta försäkringsbolagen* i Sverige och förmedlar försäkringar från dem.

Våra försäkringsspecialister går igenom företagets nuvarande försäkringslösningar och konkurrentutsätter dem mot de försäkringsbolag som vi samarbetar med. Företaget kan behålla de försäkringar som ni är nöjda med, och vi föreslår de förändringar som behövs. Vi gör det enklare för dig!

Våra tjänster för företagare inom pension och försäkring 
 • Rådgivning och kartläggning av företagets försäkringsbehov.
 • Pensionssammanställning/Pensionsutredning
 • Tjänstepensionsplan
 • Alternativ ITP "10-taggare"
 • Direktpension
 • Kompanjonsförsäkring
 • Försäkringar för nyckelpersoner
 • Gruppförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Avgångspension
 • Flytt av pensioner
 • Pensionspolicy
 • Pensionsförsäkring
 • Placering av överskottslikviditet
 • Kapitalförsäkring
 • Kapitalförsäkring Depå
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
Sparbanken Syds Försäkringsservice

Med vår Försäkringsservice får du i alla fall en sak mindre att tänka på. Med vår Försäkringsservice får du i alla fall en sak mindre att tänka på. Några av marknadens främsta försäkringsbolag har valt att samarbeta med Sparbanken Syd vilket innebär att vi har ett brett utbud. Våra rådgivare är godkända förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar och de hjälper dig att ta ett samlat grepp om dina egna eller företagets pensions- och försäkringslösningar.

Med ett stort utbud, våra rådgivares höga kompetens och neutrala ställning blir det enklare för dig att få försäkringslösningar som är väl anpassade till just dig och ditt företag. Utan att det kostar dig något och utan att du behöver lägga tid på det.

Fördelar med Sparbanken Syds Försäkringsservice

 • Enklare
 • Bättre överblick
 • Neutralt
 • Större utbud
 • Mer anpassad
 • Kostnadsfri
Försäkringssparande

Spara långsiktigt och fördelaktigt. När du sparar i en fondförsäkring får du både fondsparandets goda möjligheter till avkastning och försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler. Sparbanken Syd erbjuder fondförsäkringar som är så kallade kapitalförsäkringar.

Fakta

 • Passar vid långsiktigt sparande och vid överföring av förmögenhet mellan generationer.
 • Premierna är inte avdragsgilla i deklarationen.
 • Du slipper inkomstskatt på kapitalet när du tar ut pengarna.
 • Du betalar inte reavinstskatt vid fondbyten eller när du tar ut pengar, istället dras en schablonskatt på sparkapitalet varje år.
Gruppförsäkring

Försäkringslösningar som skapar trygghet. Sparbanken Syd erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners riktigt bra försäkringspaket för både företag med anställda och egenföretagare. När det gäller försäkringar rekommenderar vi att du bokar ett möte med någon av våra försäkringsrådgivare för att få bästa möjliga lösning för ditt företag.

Arbetsgivare
En gruppförsäkring ger dig och dina anställda ekonomisk trygghet vid t.ex. sjukdom, olycksfall, förtidspensionering eller dödsfall. Det är en försäkring som inte kostar så mycket per månad, men som kan göra stor skillnad om något skulle inträffa.

Egenföretagare
Som egenföretagare är det klokt att satsa på ett trygghetspaket med Olycksfallsförsäkring, Sjukförsäkring, Livförsäkring samt Barn- och ungdomsförsäkring.

*BNP Paribas Cardif, Danica, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP, Storebrand och Swedbank Försäkring.