Trygga ditt barn

Försäkringar för framtidens generation

Vi råder alla föräldrar att teckna en barn- och ungdomsförsäkring så fort barnet sett dagens ljus.

Barn- och ungdomsförsäkring

En barn- och ungdomsförsäkring är ett skyddsnät i försäkringsform och något som alla barn bör ha.

Vad innebär försäkringen och vad ersätter den?

Alla barn i Sverige har rätt till sjukvård och omsorg, men om barnet skulle bli helt eller delvis invalidiserat eller inte kan arbeta som vuxen, räcker sällan det allmänna skyddet. En barn- och ungdomsförsäkring kan kompensera för framtida inkomstförlust och kostnader och ger ett extra skydd vid sjukdom eller olycksfall för både barnet och familjen.

En barn- och ungdomsförsäkring täcker alla typer av sjukdomar och olyckor som kan drabba de små och gäller upp till 25 års ålder. Vid allvarligare åkommor som ger långvariga men och påverkar barnets arbetsförmåga vid vuxen ålder kan en större ersättning betalas ut. Ersättningen uppgår till maximalt 3 miljoner kronor i syftet att trygga tillvaron vid helt- eller delvis utebliven inkomst.

Vad krävs för att teckna försäkringen?

För att teckna en barn- och ungdomsförsäkring krävs:

  • att du och ditt barn är folkbokförda och bosatta i Sverige.
  • att du fyller i en hälsoförklaring för ditt barns räkning med ett antal detaljerade frågor om barnets hälsa.
Vilka olika val kan jag göra?

När du tecknar försäkringen väljer du själv försäkringsbelopp, mellan 600 000 kronor och 2,4 miljoner kronor, hur stor ersättningen vid sjukdom och olycka blir beror på vilket försäkringsbelopp du har. Beloppet kan du välja att ändra fram till ditt barns 18-årsdag.

Försäkringen gäller normalt under ett års tid i taget och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden.

Pris

Hur mycket du betalar beror bland annat på ditt barns ålder och vilket försäkringsbelopp du har valt. Du kan välja att betala årsvis, per halvår eller en gång i månaden.

Vårt unika samarbete 

Vi på Sparbanken Syd hjälper dig givetvis att hitta den form som passar dig, din livssituation och dina behov bäst. Med vårt unika samarbete med en rad av Sveriges främsta försäkringsbolag erbjuder vi en unik bredd av valmöjligheter med målet att hitta en så exakt försäkringslösning som möjligt för att möta dina krav, behov och önskemål.

Försäkringsbolagen vi samarbetar med är: BNP Paribas Cardif, Danica, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP, Storebrand och Swedbank Försäkring.