Vår självständighet är en självklarhet

I mitten av 1930-talet fanns över 700 självständiga sparbanker i Sverige. Idag finns bara en – Sparbanken Syd – och vi värnar om vårt oberoende. Som självständig sparbank väljer vi själv vilka leverantörer vi vill samarbeta med och är helt fria att rekommendera de produkter som passar våra kunder bäst, oavsett om det handlar om sparande eller försäkringar.

#sparbankensyd #sparbanksiden #viärsparbankensyd