Sustainalink

I nästa vecka hålls den första träffen av två på vårt kontor i Kristianstad, i Sustainalinks utmaning ”Challenge: Sustainable Development Goals in Action” där Sparbanken Syds stiftelse är möjliggörare 💛

Studenter ges möjlighet att ta sig an olika företags utmaningar inom hållbarhet och studenterna får tillsammans jobba fram ett förslag i tvärvetenskapliga grupper under två veckors tid. Sedan ska förslag för möjliga vägar framåt presenteras för företagen vid träff nummer två.

Läs mer på Sustainalinks hemsida https://sustainalink.se

 

#sparbankensyd #viärsparbankensyd #stiftelsen #sustainalink #kristianstad