Hej Maria Gustafsson

Du jobbar som process- och projektledare inom lånaområdet. Vad gör du då?
- Jag arbetar på en intern avdelning som heter PP&IT (Produkt, Process & IT). Nu senast har jag jobbat med ett stort bolåneprojekt och startat upp ett samarbete med Borgo, som är ett hypoteksbolag som ger ut bolån och där vi är delägare. Eftersom vi är en mindre självständig sparbank utan en storbank i ryggen, är det vi själva som tillsammans med it-leverantörer utvecklar system, utbildar internt och sätter arbetsprocesser. Det är väldigt roligt och givande att få möjlighet att följa processerna från ax till limpa.
 
Varför trivs du så bra?
- Ja men visst trivs jag! Jag har jobbat på Sparbanken Syd i snart 24 år och haft flera olika tjänster bl a inom kundtjänst, som privatrådgivare och andra interna administrativa tjänster. Jobbet är omväxlande och utmanande men också väldigt roligt och vi har en stark kollegial gemenskap.
 
Vad är nästa stora utmaning för dig och banken?
- Efter en lång sommarledighet ska jag till hösten fortsätta att jobba för att effektivisera och digitalisera våra processer både internt men också då mot Borgo.

#sparbankensyd #viärsparbankensyd #karriärföretag2023