Herj Jörgen Reiman Ehle

Poddar, paneldebatter, intervjuer, workshops, seminarier, mötesplatser, debatter, samtal, nätverkande, mingel och möten.

Ystad Summit har bjudit på mycket under två fullmatade dagar. Under fredagen fick vi bl a lyssna på hur handeln mellan Sverige och Polen kontinuerligt växer och att den polska marknaden blir allt viktigare för svenska företag. Och om åldersmaktsordning och i vilka åldrar maktpositionerna och beslutsfattandet ligger och hur du agerar i möte med olika åldrar. Och om plastens oändliga resa och samtal kring hur vi löser energikrisen och får fart på tillväxten i Skåne. Och mycket mer.

Jörgen Reiman Ehle, verksamhetsledare för Tillväxt Syd tyckte så här:

- Det viktigaste med Ystad Summit har för oss på Tillväxt Syd varit mixen. Mixen av människor från många olika företag. En så stor mix är det svårt för oss att träffa någon annanstans.

#sparbankensyd #ystadsummit #hållbarekonomi #viärsparbankensyd