Ett vinsttänk som gör alla till vinnare

De första sparbankerna var en revolutionerande nyhet då de inte bara vände sig till vanligt folk utan de skulle även ha en stark, lokal förankring och verka för lokalsamhällets bästa. Därför valde man bort utomstående ägare med vinstintresse och lät överskottet gå tillbaka till lokalsamhället.

Fortfarande idag lever vi efter samma princip. Via vår stiftelse och sponsring delar Sparbanken Syd varje år ut bidrag och stipendier till föreningar, projekt och entreprenörer som vill utveckla trakten där vi bor och verkar.


#sparbankensyd #sparbanksiden #viärsparbankensyd