Ge ditt sparande lite tid

Ju mer tid du investerar i din privatekonomi, desto tryggare kommer du att känna dig. Kartlägg dina inkomster och utgifter. Undersök vilka sparformer du har idag och hur bra avkastning respektive sparform ger. Utgå från dessa insikter när du sedan sätter sparmål och lägger en budget.

Källa statistik: Spargrisrapport, Borgo, 2022

 

#sparbankensyd #hållbartsparande #borgo