En buffert ger trygghet

Med en sparbuffert är du bättre rustad när bilen måste lagas eller elpriserna stiger. Tänk på att ha låg eller ingen risk alls när du sparar till din buffert.

Källa statistik: Spargrisrapport, Borgo, 2022

 

#sparbankensyd #hållbartsparande #borgo