Ekonomihälsaindex

Åtta av tio skåningar ransonerar el till följd av det osäkra ekonomiska läget. Åtta av tio skåningar ransonerar el till följd av det osäkra ekonomiska läget. Inflationstakten är långt över målet om två procent och tillväxten är på tillbakagång. Det turbulenta ekonomiska läget påverkar de flesta skånska hushåll, där drygt hälften av skåningarna har gjort stora förändringar i vardagsekonomin för att hantera det.

Läs nyheten och se ekonomihälsaindex