Dags att  flytta ihop?

Ska ni flytta ihop men kommer att lägga in olika stor kontantinsats vid köp av ny bostad?

Om det är så att ni sätter in olika del av kontantinsatsen så kan detta regleras i en separat revers mellan er. Revers betyder samma sak som skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld. Det är bra att ta hjälp av en jurist. Du kan läsa mer om våra juristtjänster här.

Välkommen till oss!

#sparbankensyd #tryggekonomi