Vi vill dela några riktigt bra hållbarhetstips. 🌿

Tipsen fick vi av vinnarna i vår tävling på Äppelmarknaden i Kivik där det gällde att dela sina bästa hållbarhetstips. Och nu vill vi gärna dela dem här med dig! Har du något bra tips så berätta gärna 😊

📍 Ha en långsiktig ekonomisk plan för att klara oförutsedda händelser
📍 Spara till en buffert i lågriskaktier
📍 Satsa på solceller
📍 Sänk värmen inomhus
📍 Duscha mindre
📍 Handla bara det du behöver
📍 Delningsekonomi – dela med andra istället för att äga


#sparbankensyd #hållbarekonomi