Angående Riksbankens höjning

Med anledning av Riksbankens höjning av styrräntan med en procentenhet till 1,75 % så ställer vi några snabba frågor till vår rörelsechef Johanna Stridh.

Räntan, kommer den fortsätta höjas?
– Riksbankens egna prognoser visar att styrräntan kommer fortsätta höjas det närmaste halvåret, och med detta i beaktande är det sannolikt att vi under nästa år kommer få se en rörlig bolåneränta om ca. 3,5 till 4 procent. Det är dock viktigt att komma ihåg att ekonomiska prognoser innehåller ett mått av osäkerhet.

Behöver man oroa sig för framtiden?
– Det kommer troligtvis att bli en tuff vinter för många hushåll när dessa på samma gång drabbas av kraftigt stigande räntekostnader, energi- och dagligvarupriser. Kostnadsökningarna påverkar förstås olika mycket liksom hushållens ekonomiska förutsättningar räknat i inkomster och besparingar skiljer sig åt, men många kommer framöver behöva dra ner på sin konsumtion.

Är du kund och har fler frågor kopplat till din vardagsekonomi – hör gärna av dig till oss! Fler frågor och svar hittar du på vår hemsida.

#sparbankensyd #hållbarekonomi #riksbanken