51% av skåningarna...

Det ekonomiska läget aktiverar skåningar.

Att aktiva beslut skapar bättre koll och större engagemang för vardagsekonomin är tydligt. Kanske kan det till och med kännas lite roligt och mer inspirerande att se över och göra handlingsplaner för din vardagsekonomi, även om det initierats av en tråkig anledning. Har du gjort som hälften av skåningarna – dvs. en justering i din vardagsekonomi?

Läs gärna mer om skåningarnas syn på ekonomi i vårt Ekonomihälsaindex.

 

#sparbankensyd #ekonomihälsa #ekonomihälsaindex #hållbarekonomi