23 procent av skåningarna...

Kärv ekonomi inverkar på skåningarnas sparande.

Att nästan en fjärdedel av skåningarna, 23 procent, har dragit ner på sitt sparande är en siffra som vi reagerar starkt på.  Betydelsen av ett långsiktigt sparande är något vi alltid framhåller i dialogen med våra kunder. En buffert skapar både en trygghet om något händer, men är också en möjliggörare för att förverkliga drömmar på sikt. Vad drömmer du om?

Läs gärna mer om skåningarnas syn på ekonomi i vårt Ekonomihälsaindex.

 

#sparbankensyd #ekonomihälsa #ekonomihälsaindex #hållbarekonomi