Bli svårlurad!

Bedragare kan manipulera sms så att de ser ut att komma från till exempel din bank, en myndighet eller en närstående. Klicka inte på länkar och ring inte okända telefonnummer på någon annans uppmaning. Bli svårlurad!

#sparbankensyd #blisvårlurad