Spännande diskussioner skapar förutsättningar för nya hållbarhetssamarbeten

Idag genomförs Backåkra Summit 2023 här på Dag Hammarskjölds gård, Backåkra. Ett arrangemang som vi på Sparbanken Syd har förmånen att, för tredje året i rad vara huvudsponsor för.

Under dagen sitter företagsledare från olika branscher ner och diskuterar hur de tillsammans kan arbeta för att nå affärsmässigt hållbar utveckling med avstamp i FN:s globala mål.

Att tydliggöra ett hållbarhetsarbete som genererar tillväxt är en gemensam utmaning de flesta företagare står inför, oavsett bransch eller företagsstorlek. Backåkra Summit möjliggör samtal inom tydliga ramar för att bidra till samarbeten över branschgränser – något vi är övertygade om bidrar till att börja konkretisera delar av hållbarhetsarbetet. Detta har även tidigare deltagare vittnat om.

Vi ser fram emot att höra om dagen senare i eftermiddag - dörrarna öppnas (kl. 15.15).

Mer om Backåkra Summit går att läsa på backakrasummit.se

#sparbankensyd #backåkrasummit #hållbarekonomi