Årets framtidssäkrare

Grattis säger vi till Gunnarshögs gård som fick ta emot priset som Årets framtidssäkrare på den årliga Hållbarhetsmässan i Ystad.✨

Priset går till ett företag som demonstrerar innovationskraft och ett unikt hållbarhetstänk i alla led. Gunnarshögs gård bidrar med sin lokala produktion till en levande landsbygd och genom sina produkter ger man förutsättningar för hälsosamma val. Från traditionellt lantbruk till nytänkande livsmedelsföretag driver man utvecklingen framåt i linje med FN:s 17 globala mål.

Priset Årets framtidssäkrare delas ut av Sparbanken Syds stiftelse tillsammans med Tillväxt Syd. Prisutdelare var Johanna Stridh, Sparbanken Syd.

#sparbankensyd #gunnarshögsgård #åretsframtidssäkrare