A Sustainable Tomorrow

A Sustainable Tomorrow, Nordens största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens, har idag sänts från Helsingborg. Vi var värdar för två hubbar - i Ystad tillsammans med YIF, YTK och Tillväxt Syd, och i Malmö med Redhawks.

Några röster från dagen:

Johan Rockström, professor och klimatexpert: ”We are on a journey to disaster” men han sa också att kulturen kan ändras och jämförde med när Steve Jobs presenterade den första iPhonen och vad som sedan hände.

Noura Berrouba, utrikesdepartementet: Att inse att man är en del av problemet betyder att man också kan vara en del av lösningen.

Märtha Rehnberg, nationalekonom och klimatexpert: Våra drömmar om framtiden påverkar våra handlingar i nuet. Och att vi inte kan bemästra naturen utan behöver lära oss att härma den istället.

Fredrik Reinfeldt, tidigare stadsminister: Vi tror att FN:s 17 globala mål är lösningen och något som vi faktiskt lyckats ena världen kring. Målen innebär att vi har en metod för hur vi kan skapa ett bra liv för hela världens befolkning.

Stort tack till alla deltagare, medarrangörer och publik.

 

#sparbankensyd #ast #malmö #ystad