77 är betydligt mindre än 84

Att vara aktiv i sin vardagsekonomi är i många fall avgörande för att känna sig säker, i synnerhet i svåra tider. I vårt senaste EkonomiHälsaIndex* svarade 80 % av skåningarna att de känner sig trygga med sin ekonomi - vilket är en riktigt positiv siffra. Här finns dock en tydlig skillnad mellan män och kvinnor vilken vi vill belysa idag på Internationella Kvinnodagen.

84 % av männen svarar att de var trygga, jämfört med 77 % av kvinnorna. Detta är en skillnad som det troligtvis finns många anledningar bakom men som för oss inte är helt tydliga. För oss känns det viktigt att lyfta fram den här skillnaden och samtidigt fundera på hur vi tillsammans med våra kunder kan komma till rätta med den.

*Ekonomihälsaindex är vår årliga mätning om hur det står till med känslan kopplat till den egen vardagsekonomin för skåningar.

 

#sparbankensyd #internationellakvinnodagen #ekonomihälsa