Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

Vår hållbarhetsredovisning

Hushållning av resurser och en hållbar ekonomisk livsstil har alltid varit en naturlig del av vår verksamhet. När banken bildades 1827 låg fokus på de ekonomiska resurserna, idag omfattas såväl de sociala som ekologiska. Man kan verkligen säga att sparsamhet – såväl med pengar som med andra resurser – är en del av vårt DNA.

Nu har vi släppt vår Hållbarhetsredovisning för 2020. Läs den här.