Utskick och sms om kundkännedom

Vi har skickat ut brev och sms till några av våra privatkunder, där vi uppmanar dem till att uppdatera sin kundkännedom med information som vi (och alla andra banker) måste ha för att följa ”Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. I korthet innebär lagen att alla banker ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer så att varken våra kunder eller vi utnyttjas i penningtvättsyfte.

Utskick och sms om kundkännedom

Vi har skickat ut brev och sms till några av våra privatkunder, där vi uppmanar dem till att uppdatera sin kundkännedom med information som vi (och alla andra banker) måste ha för att följa ”Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. I korthet innebär lagen att alla banker ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer så att varken våra kunder eller vi utnyttjas i penningtvättsyfte.

I utskicket ställs en del frågor och vi ställer de här frågorna till alla våra kunder, både nya och befintliga, oavsett hur länge de har varit kunder hos oss. Sedan lagen tillkom har vi kontinuerligt kompletterat uppgifter om våra kunder, trots detta saknar vi idag viss information om vissa av våra kunder och har därför kontaktat dem för att få in de uppgifter vi saknar. Myndigheterna kräver att alla svenska banker uppdaterar sin kundinformation eftersom alla banker i Sverige, enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, är skyldiga att ha god kunskap om sina kunder.

Vi använder informationen till att lära känna och förstå våra kunder för att kunna tillvarata deras ekonomiska intressen och upptäcka eventuell brottslig verksamhet. Vi gör det för att skydda dig som kund och samhället i stort. Den information vi får om våra kunder behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess samt dataskyddsförordningen (GDPR).

Har vi inte korrekt information om våra kunder innan utsatt svarsdatum (29 november 2019), är det tyvärr så att vi enligt lagen ovan tvingas begränsa möjligheterna att använda våra produkter och tjänster.

Är du en av de kunder som vet med dig att du inte har fyllt i din kundkännedom, och därför fått begränsad möjlighet till att använda våra produkter och tjänster, hör av dig till oss:

  • Kom in på ett kontor.
  • Kontakta Telefonbanken 0411-82 20 00 så hjälper vi dig att uppdatera din kundkännedom.
  • Har du internetbank, logga in där och klicka på Inställningar och välj Kundkännedom och fyll i den information som efterfrågas.

Med vänlig hälsning
Sparbanken Syd