Utskick och sms om kundkännedom

Vi har skickat ut brev och sms till några av våra privatkunder där vi uppmanar till att uppdatera sin kundkännedom med information som vi (och alla andra banker) måste ha för att följa ”Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. I korthet innebär lagen att alla banker ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer så att varken våra kunder eller vi utnyttjas i penningtvättsyfte.

Utskick och sms om kundkännedom

Vi har skickat ut brev och sms till några av våra privatkunder där vi uppmanar till att uppdatera sin kundkännedom med information som vi (och alla andra banker) måste ha för att följa ”Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism”. I korthet innebär lagen att alla banker ska ha god kunskap om sina kunder och deras affärer så att varken våra kunder eller vi utnyttjas i penningtvättsyfte.

I utskicket ställs en del frågor och vi ställer de här frågorna till alla våra kunder, både nya och befintliga, oavsett hur länge de har varit kunder hos oss. Sedan lagen tillkom har vi kontinuerligt kompletterat uppgifter om våra kunder, trots detta saknar vi idag viss information om vissa av våra kunder och har därför kontaktat dem för att få in de uppgifter vi saknar. Myndigheterna kräver att alla svenska banker uppdaterar sin kundinformation eftersom alla banker i Sverige, enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, är skyldiga att ha god kunskap om sina kunder.

Har vi inte korrekt information om våra kunder, är det tyvärr så att vi enligt lagen ovan i värsta fall tvingas begränsa möjligheterna att använda våra produkter och tjänster.

Vi använder informationen till att lära känna och förstå våra kunder för att kunna tillvarata deras ekonomiska intressen och upptäcka eventuell brottslig verksamhet. Vi gör det för att skydda dig som kund och samhället i stort.

Den information vi får om våra kunder behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess samt dataskyddsförordningen (GDPR).

Ring oss gärna på 0411-82 20 00 om du har frågor eller funderingar om utskicket.

Med vänlig hälsning
Sparbanken Syd