Utdelning av stiftelsen

Vi säger stort grattis till alla bidragstagare som fick beviljade bidrag vid vår Stiftelses senaste styrelsemöte då närmare 600.000 kr delades ut.

Utdelning av Stiftelsen

Vi säger stort grattis till alla bidragstagare som fick beviljade bidrag vid vår Stiftelses senaste styrelsemöte då närmare 600.000 kr delades ut.

  • Stiby & Gärsnäs Byalag, 25 000 kr
  • Ystad kommun, 30 000 kr
  • IK Vinco Cykel, 80 000 kr
  • Matrundan kulinarisk turism, 100 000 kr
  • Tillväxt Syd, 140 000 kr
  • Glädjeknuff, Öppna Nordiska Joëlettemästerskapen, 193 740 kr

Stort grattis till alla bidragstagare!

Nästa ansökningsperiod för Investeringsprojekt och projekt samt Första bolaget-bidrag är i januari. Läs mer om Stiftelsen här