Sture Anesheds fond

Enligt Sture Aneshed testamente ska del av avkastningen från en av honom instiftad fond årligen kunna utdelas till ”ungdomsverksamheten i Baskemölla” samt till ”hembyggdföreningens verksamhet i Baskemölla".

Bidrag ur Sture Anesheds fond

Enligt Sture Aneshed testamente ska del av avkastningen från en av honom instiftad fond årligen kunna utdelas till ”ungdomsverksamheten i Baskemölla” samt till ”hembyggdföreningens verksamhet i Baskemölla".

Ansökan om bidrag sker på blankett som du hittar här.

Ifylld ansökan skickas till Sparbanken Syd, Christoffer Enander, Box 252, 271 25 Ystad.

Sista ansökningsdag är 2019-11-30.