Sparbanken Syds kulturpris

Ystad skulpturpark får Sparbanken syds kulturpris på 30 000 kronor för föreningens outtröttliga arbete även under pandemin med att sprida kunskap om stadens offentliga konstverk.

Juryns motivering: ’’Årets pristagare har möjliggjort gemensamma konstupplevelser under ett svårt pandemiår. Föreningen lyfter Ystads historia och identitet genom att tillgängliggöra våra vackra konstverk för oss alla genom sina vandringar. Utöver detta kan man som privatperson upptäcka och uppleva vackra Ystad via appen i egen takt efter eget intresse och förmåga. Vinnaren bidrar till hållbar tillväxt genom att skapa ringar på vattnet och gränsöverskridande samarbete med till exempel Malmö Kommun. Grundidén har goda förutsättningar att kunna sprida glädje på ännu flera ställen i vårt verksamhetsområde. Sparbanken Syds stiftelse för hållbar tillväxt delger med stolthet sitt kulturpris till Ystads Skulpturpark.’’

På bilden fr vänster: Harri Paavolainen, Helsinkifrostbites, Py Paavolainen, Helsinkifrostbites. (Som har medverkat i utformningen av appen och gjort layout och tagit bilder till boken ”Till stadens prydnad - Offentlig konst i Ystad”), Anita Svensson och Håkan Nilsson (som båda sitter i styrelsen för Ystad Skulpturpark, deltagit i utformningen av appen ”Ystad Skulpturpark" och skrivit artiklar i boken ”Till stadens prydnad”. Håkan har varit bokens huvudredaktör.). På bilden saknas Lars Carmén som också deltagit i utformningen av appen och skrivit delar i boken samt Lisbeth Jönsson som är föreningens kassör.