Med anledning av Coronaviruset får vi många frågor just nu. Läs mer här.

Sms utskickat angående kundkännedom

Det här är för att informera om att vi på Sparbanken Syd har skickat ut ett sms, där vi påminner vissa kunder om att vi behöver ha uppdaterad information om dem enligt lagen om kundkännedom. Mer information finns här: https://kund.kundkannedom.sparbankensyd.se/#/kyc