Swedbank Robur Östeuropafond öppnar åter för försäljning av andelar

På måndag den 21 mars öppnar Swedbank Robur Östeuropafond för försäljning av fondandelar. Fonden stängdes den 28 februari med anledning av konflikten i Ukraina. Bedömningen är nu att en tillförlitlig värdering är möjlig att göra och därför kan fonden åter öppnas för inlösen. Läs mer hos Swedbank