Riksbankens räntehöjning –

vi ger svaren utifrån era frågor


I går, den 20 september meddelade Riksbanken att de höjer styrräntan med en procentenhet till 1,75 procent. Vi förstår att många, i synnerhet de som har bolån, undrar vad detta innebär för deras vardagsekonomi. Genom att ställa några snabba frågor till vår rörelsechef Johanna Stridh hoppas vi ge svar på några av de frågor som just nu är mest aktuella.

Gårdagens höjning – var den väntad?
– De allra flesta analytiker hade väntat sig en höjning med 0,75 procentenheter, höjningen var mao. något högre än vårt antagande.

Varför gör Riksbanken en räntehöjning?
– I Sverige och i resten av världen ser vi en inflation vi inte sett på mycket länge. Genom att höja styrräntan försöker Riksbanken helt enkelt få bukt med den generella prisökningen.

Räntan, kommer den fortsätta höjas?
– Riksbanken höjde styrräntan vid senaste mötet med 100 punkter. Avsikten med höjningen är att få bukt med den höga inflationen. Riksbankens prognos är att de kommer fortsätta höja styrräntan det kommande halvåret. Hur mycket detta påverkar bolåneräntan är svårt att bedöma men hushållen bör ställa in sig på att bolåneräntorna kommer att öka under 2022.

Behöver man oroa sig för framtiden?
– Det kommer troligtvis att bli en tuff vinter för många hushåll när dessa på samma gång drabbas av kraftigt stigande räntekostnader, energi- och dagligvarupriser. Kostnadsökningarna påverkar förstås olika mycket beroende på boendeform, hur många man är i hushållet och inte minst var i landet man bor. Hushållens ekonomiska förutsättningar räknat i inkomster och besparingar skiljer sig åt, men många kommer framöver behöva dra ner på sin konsumtion. Kanske kommer det komma olika former av stödpaket från statligt håll, men i nuläget vet vi inte om eller hur de kan komma att se ut.

Har du fler frågor om nuläget kopplat till din vardagsekonomi – hör gärna av dig till din rådgivare, skriv ett meddelande i mobil- eller internetbanken eller maila oss på info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se