Riksbankens räntehöjning

Vad betyder den för bostadsmarknaden?

I förra veckan höjde Riksbanken styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,75 procent. Hur detta påverkar bostadsmarknaden har vi sammanställt en handfull frågor med svar för.

Hur tolkar ni (på Sparbanken Syd) Riksbankens agerande?
– I Sverige har vi en historiskt hög inflation just nu och Riksbanken har varit tydlig med att man prioriterar att få ned den genom att höja räntan. Vi väntade oss m.a.o. en höjning varför förra veckans besked inte var överraskande. Riksbanken menar att inflationen varit väldigt rörlig och att utsikterna är osäkra. De kommer därför att anpassa sitt agerande utifrån den ekonomiska utvecklingen. Som vi förstått det så är Riksbanken beredd att höja styrräntan i snabbare takt om det behövs.

Inflationen - vad beror den på?
– Den växande inflationen beror på många faktorer - bl.a. kriget i Ukraina som driver upp priset på t.ex. bränsle och spannmål; en expansiv penningpolitik; och stora globala logistikutmaningar. Det innebär att den svenska Riksbanken inte ensamma kan avhjälpa inflationen utan mycket kommer att bero på hur amerikanska och europeiska centralbankerna agerar, och hur omvärlden utvecklas.

Som bolåneinnehavare, bör jag vara orolig?
– Under de senaste månaderna har bolåneräntorna stigit vilket fått många bostadsägare att fundera. För att minska oron kan det vara bra att testa hur den egna privatekonomin står sig, i synnerhet eftersom Riksbanken flaggat för fler höjningar. Att fundera ut vad ökade ränteutgifter kan komma att innebära för den egna månadsbudgeten är därför viktigt. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med detta.

Bör jag binda lånen nu?
– Det har tidigare varit gynnsamt att ha rörlig ränta eftersom den varit lägre än den bundna, men detta är en fråga som beror på hur villig du är att ta en risk. Om du oroas av att räntan varierar över tid kan det vara en idé att titta på vad det skulle innebära att binda räntan. Detta kan vi göra tillsammans för att se hur vi kan lägga upp olika löptider så att inte hela lånet löper ut vid ett tillfälle eftersom räntan kan ha stigit.

Ska jag avvakta att köpa ny bostad?
– Det är svårt att förutsäga hur bostadspriserna kommer utvecklas, så vårt råd är att utgå från de behov och ekonomiska möjligheter du har snarare än att försöka hitta rätt timing. I oroliga tider är det vanligt att fler väljer att sälja sin bostad innan de köper en ny. På så sett ger du dig själv större klarhet i hur mycket pengar du har för det nya bostadsköpet.