PRO Skåne tilldelas Ekonomihälsapriset 2021

Sparbanken Syds årliga Ekonomihälsapris tilldelas i år organisationen PRO Skåne för deras outtröttliga insatser och påverkansarbete för äldres ekonomiska situation. Priset har som syfte att lyfta och stödja initiativ som främjar en god ekonomihälsa i Skåne. Årets tema - ekonomihälsa livet ut - tar avstamp i Ekonomihälsaindex som tidigare i år visade en varierad ekonomihälsa bland äldre i Skåne. Av den anledningen tilldelas årets Ekonomihälsapris en aktör som på ett positivt sätt främjat seniora (55+) privatpersoners möjlighet att skapa en sund och hållbar privatekonomi livet ut.

- Vi på PRO Skåne är så glada och stolta över detta pris! Vi arbetar dagligen för att äldre ska ha bra levnadsvillkor och en rättvis pension. Att känslan kring sin privatekonomi varierar bland de äldre i Skåne tycker vi är problematiskt men hoppas att genom våra träffar kunna bidra med relevant information och stöd till våra medlemmar. Bara i Skåne är vi nästan 30 000 aktiva medlemmar och har därför stor möjlighet att påverka. Prispengarna är ett välkommet bidrag och med dem hoppas vi kunna genomföra ännu starkare opinionsbildning gentemot politiker för en god ekonomihälsa livet ut bland Skånes pensionärer, säger Jan Andersson, distriktsordförande PRO Skåne.  

PRO Skåne har det senaste året anordnat över 30 träffar till vilka samtliga medlemmar varit välkomna. Organisationen har märkt av en pensionsoro bland sina medlemmar som främst oroar sig för hur de kommer klara av ekonomin den dag de eventuellt blir ensamstående. Oron är vanligast bland kvinnor.

- Inom Sparbanken Syd arbetar vi aktivt för en god ekonomihälsa för alla i Skåne, och för att ingen ska glömmas bort på vägen. Visst kan man tro att äldre har koll på läget men bevisligen vittnar både vårt index och PRO:s vittnesmål om att känslan är annorlunda. Det råder fortfarande oro och oklarheter kring ekonomin trots att man blir äldre, och så ska det inte behöva vara. Därför känns det både bra och viktigt att dessa pengar tilldelas en aktör som når ut till så pass många seniorer, säger Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd.   

Sparbanken Syds Ekonomihälsapris är en check på 100 000 kronor och delades ut i samband med Ekonomihälsadagen som arrangeras den 18 november på Studio i Malmö.

Juryns motivering i valet av vinnare av 2021 års Ekonomihälsapris
Genom återkommande träffar och outtröttligt arbete för äldres pension vill årets pristagare påverka politiker att ta pensionärers ekonomiska situation på allvar. Pristagaren har själv identifierat en oro bland äldre vad gäller deras pension och önskan kunna bidra med ekonomisk kunskap och opinionsbildning för en bättre allmän pension för att på så sätt minska den andel pensionärer som lever i relativ fattigdom. Därför delar Sparbanken Syd ut Ekonomihälsapriset 2021 till PRO Skåne, med förhoppning om att stödja ett fortsatt starkt arbete för att främja seniorers ekonomihälsa.

Juryn bestod av:
Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd
Johanna Stridh, affärschef Sparbanken Syd
Sofie Orlov, Unga Aktiesparare Syd och förra årets vinnare

För mer information om Ekonomihälsapriset, Ekonomihälsaindexoch vårt arbete för en god ekonomihälsa.
För mer information om PRO Skånes arbete och engagemang, gå gärna in på deras hemsidahär.