Om kontanthantering

Som en effekt av det oroliga världsläget på grund av kriget i Ukraina, ser vi en ökad efterfrågan på kontanter och allt fler väljer därför att ta ut pengar. Orsakerna till att fler vill ha kontanter hemma i nuläget är många där en aspekt som uppges är att ha egen s.k. reserv.

Med anledning av att såväl uttag som insättning av kontanter omgärdas av en rad regler, vill vi upplysa om vad som gäller för att på så sätt förbereda dig om du funderar på att ta ut pengar. Gå då gärna in här för att läsa mer om kontanthantering.