Nu öppnar nomineringen till årets Ekonomihälsapris

För andra året i rad delar Sparbanken Syd ut Ekonomihälsapriset med syfte att stödja initiativ som främjar en god ekonomihälsa i Skåne. I år fokuserar priset på en god ekonomihälsa livet ut och tilldelas en aktör som på något sätt främjat seniora (55+) privatpersoners möjlighet att skapa en sund och hållbar privatekonomi. Ekonomihälsapriset kommer att tilldelas en person, organisation, företag, projekt, initiativ eller förening som tydligt främjat privatpersoners möjlighet att skapa en sund och hållbar privatekonomi. Prisutdelningen sker den 18 november på Studio i Malmö.

Enligt 2021 års Ekonomihälsaindex varierar ekonomihälsan bland äldre i Skåne. Exempelvis är framtidsutsikterna bland äldre i nordvästra Skåne sämre än genomsnittet samtidigt som alla respondenter i sydvästra Skåne vittnar om en positiv känsla kopplad till sin ekonomi. I sydöstra Skåne är känslan dock inte lika positiv då nästan dubbelt så många äldre än genomsnittet i Skåne associerar sin privatekonomi med ett negativt ord.


Nomineringar och mer information

Sparbanken Syds Ekonomihälsapris på 100 000 kronor delas ut den 18 november på Studio i Malmö och perioden för nomineringar startar 11 oktober och pågår till och med 5 november. Till nomineringssidan