Nominera din vinnarkandidat

- kanske blir din nominerade årets vinnare av EkonomihälsaPriset!

Från och med idag, fredagen den andra juni öppnar vi möjligheten att nominera kandidater till Sparbanken Syds EkonomihälsaPris, ett pris som kommer att delas ut den 15 november 2023 under EkonomihälsaDagen. Priset kommer tilldelas en person/förening/företag som under året bidragit till att fler skåningar har fått en mer balanserad vardagsekonomi, eller en bättre ekonomihälsa som vi kallar det.

Årets tema är Hållbar tillväxt till förmån för ökad självförsörjning. Med hållbar tillväxt menar vi miljömässig, social eller ekonomisk tillväxt som på ett eller flera sätt bidragit till ökad självförsörjning. Självförsörjning kan både syfta till en ökad sysselsättningsgrad genom ett initiativ som bidrar att fler kommer i arbete, eller till självförsörjning av olika delar i det egna hushållet eller miljön.

Liksom tidigare år kommer en kandidat från nomineringsprocessen att utses till vinnare genom en selektering och tydlig motivering av vår jury. Vinnaren blir belönad med ett pris på 100 000 kronor.

– EkonomihälsaPriset är instiftat för att lyfta fram en person, förening eller företag i Skåne som under året gjort positiv skillnad för personer i sin omgivning genom att bidra till deras möjlighet att skapa en mer välfungerande vardagsekonomi, eller bättre ekonomihälsa som vi på Sparbanken Syd kallar det. Vår önskan är – i år liksom tidigare år – att få in många spännande nomineringar av intressanta kandidater, och i år hoppas vi i synnerhet på att se ett tydligt hållbarhetsperspektiv hos de nominerade, säger Henrietta Hansson, VD för Sparbanken Syd.

Passa på att nominera din kandidat nu!

Kandidaten ska:

  • visat prov på att det går att förändra ekonomiska förutsättningar till det bättre trots kärvare tider.
  • lyft hållbarhetsaspekten genom ett tydligt perspektiv som beskrivs.
  • bedriva sin verksamhet i Skåne.

Vid nominering till Sparbanken Syds EkonomihälsaPris önskar vi att kandidaten beskrivs genom att:

  • på ett tydligt sätt beskriva vad kandidaten gjort och hur det har gjort skillnad och för vem/vilka.
  • ge minst ett tydligt exempel på det som kandidaten gjort/genomfört och effekten av detsamma.

Vi välkomnar nu alla att nominera kandidater till årets EkonomihälsaPris!
Läs mer och nominera på sparbankensyd.se/ekonomihalsapriset
Se flyer om EkonomihälsaPriset

Juryn 2023 består av:
Henrietta Hansson, VD Sparbanken Syd
Johanna Stridh, Chef Hållbarhet, Affärsutveckling samt Kommunikation & Marknad
Ulrika Dieroff, Chef Affärsservice Sydsvenska Handelskammaren

Årets EkonomihälsaDag
Sparbanken Syds EkonomihälsaPris presenteras under vår EkonomihälsaDag som i år arrangeras på Ystad Teater den 15 november. Inbjudan till eventet kommer som tidigare skickas till Sparbanken Syds kunder, men såklart kan du kontakta banken om du är intresserad att delta. Hör då av dig till event@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

Under EkonomihälsaDagen kommer även årets resultat av vårt EkonomihälsaIndex att presenteras, ett index som varje ger oss en indikation om hur skåningar upplever att de mår kopplat till sin vardagsekonomi. Vårt EkonomihälsaIndex har de senaste två åren varit en årlig temperaturmätare för hur det privatekonomiskt står till i Skåne – ett mätresultat vi kan ta avstamp från i samtalen med kund.