Med anledning av Coronaviruset får vi många frågor just nu. Läs mer här.

Kontaktlösa köp utan PIN höjs

Gränsen för kontaktlösa köp utan PIN-kod höjs i Sverige från tidigare 200 kr till 400 kr. Höjningen sker succesivt under april månad i butiker runt om i landet.

Höjningen har varit planerad sedan länge och kommer lägligt med tanke på vad som händer i samhället just nu. Kontaktlösa köp, s k contactless, innebär färre knappningar på betalterminaler och mindre kontakt mellan kassör och kund.

Gränserna för kontaktlösa köp varierar mellan olika länder.

Du kan läsa mer om kontaktlösa betalningar här