Kompisstipendium till Kulturskolan

​Under maj månad delade vi ut det traditionsenliga kompisstipendiet till de äldre eleverna på Kulturskolan i Tomelilla.

Kompisstipendium till Kulturskolan i Tomelilla

​Under maj månad delade vi ut det traditionsenliga kompisstipendiet till de äldre eleverna på Kulturskolan i Tomelilla.

Stipendiet är på 1000 kr/elev och riktar sig till elever som har stora utvecklingsmöjligheter inom sitt ämne och som visat särskilt stort ansvarstagande bl a genom att vara en god kompis. Ansvariga lärare väljer ut vilka elever som ska få stipendierna utifrån kriterierna och skriver en motivering till varje elev. I år delades stipendierna ut vid två olika tillfällen till bild-, musik- och danselever i samband med elevernas vernissage och konsert. I år dock endast i närvaro av en liten skara.

På bild från vänster Kevin, Albin, Lorenta och Joar.