Fortsatt stabilt resultat

Vår delårsrapport för första halvåret 2019 visar på fortsatt positiv utveckling för Sparbanken Syd. Räntenettot ökade med 8 %, rörelseresultat uppgick till 12 mkr och nykundstillväxten är tillfredsställande. Bankens affärsvolymer utvecklas enligt plan med en medveten återhållsamhet inom vissa segment, då arbetet med hemtagningen av våra bolån från SBAB fortlöper.

Fortsatt stabilt resultat för Sparbanken Syd

Vår delårsrapport för första halvåret 2019 visar på fortsatt positiv utveckling för Sparbanken Syd. Räntenettot ökade med 8 %, rörelseresultat uppgick till 12 mkr och nykundstillväxten är tillfredsställande. Bankens affärsvolymer utvecklas enligt plan med en medveten återhållsamhet inom vissa segment, då arbetet med hemtagningen av våra bolån från SBAB fortlöper.

Vidare har vi under perioden introducerat begreppet ”Ekonomihälsa”, som är ett förhållningssätt till en ekonomi bra för personen, plånboken och planeten och har i linje med det lanserat solcellslån samt fokuserat på fler fonder med hållbarhetsprofil.

”Våra affärsvolymer har utvecklats enligt förväntan under det första halvåret och tillväxtresan för Sparbanken Syd och den målinriktade satsningen på Ekonomihälsa fortsätter enligt planlagd strategi.”, säger Susanne Kallur, VD Sparbanken Syd.

Delårsrapport (pdf)

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:
Emma Lefdal, Kommunikationschef
Tel: 0411-82 21 35
emma.lefdal@sparbankensyd.se

 

Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti, klockan 09.00. Rapport finns i sin helhet på: www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd