Med anledning av Coronaviruset får vi många frågor just nu. Läs mer här.

Förändring utlandsbetalningar

Den 18/8 kommer vi att göra förändringar i vårt erbjudande avseende utlandsbetalningar via Internetbanken för både privat- och företagskunder. Vi gör det här för att finansiering av penningtvätt och annan finansiell brottslighet är ett växande samhällsproblem. Som bank behöver vi vidta åtgärder för att skydda dig och oss och se till så att banken inte medverkar till denna typ av transaktioner.

Du kommer fortfarande att kunna skicka och ta emot utlandsbetalningar till och från ett antal länder, vilka dessa är kan du läsa mer om här.