FI:s uttalande om amorteringsfrihet

Den 20 september gjorde Finansinspektionen (FI) ett uttalande som kan tolkas som att alla låntagare generellt kan få amorteringsuppehåll på sina bolån. Men, precis som tidigare krävs särskilda skäl som t.ex. inkomstbortfall med anledning av sjukdom eller arbetslöshet för att amorteringsuppehåll ska kunna lämnas. Detta har finansinspektionen även skrivit ett förtydligande om:

”Särskilda skäl kan vara att ett hushålls ekonomiska förutsättningar väsentligt försämrats. Till exempel kan det handla om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet eller liknande. Men, det kan även vara fråga om att ett hushåll får så kraftigt ökade utgifter, till exempel för stigande elkostnader, att hushållets ekonomiska marginaler krymper markant. Särskilda skäl förutsätter att omständigheterna inträffar efter att lånet har lämnats. Alltså att det har skett något oväntat, som man inte kunde förutse vid lånetillfället. Att ett hushåll är räntekänsligt och påverkas när låneräntan höjs är inte i sig ett särskilt skäl.”

Läs gärna mer på finansinspektionens hemsida.
 

Bankens hantering

För att vi på Sparbanken Syd ska lämna amorteringsuppehåll behöver hushållets ekonomiska förutsättningar ha försämrats väsentligt och särskilda skäl föreligga. Förutsättningarna ska ha förändrats efter hushållet tog lånet och omständigheterna har inte kunnat förutsetts av hushållet vid lånetillfället. Högre räntekostnader är inte ett särskilt skäl för amorteringsfritt. Det kan vara aktuellt med amorteringsfritt om hushållet får ökade kostnader såsom stigande elkostnader och att det påverkar hushållets ekonomiska förutsättningar markant. Vid varje ansökningstillfälle görs individuella bedömningar.

Vem kan ansöka?
De som är låntagare ska båda vara överens och lämna in en ansökan om amorteringsfrihet.

När kan jag söka?
Från det att hushållet fått vetskap om att de ekonomiska förutsättningarna försämrats väsentligt och särskilda skäl föreligger.

Hur ansöker jag?
Lägg ett meddelande i mobil- och/eller internetbanken för att få vägledning av din rådgivare, eller skriv till vårt kundcenter på info@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se