Unga Aktiesparare Region Syd tilldelas Sparbanken Syds Ekonomihälsapris 2020

Det nyinrättade Ekonomihälsapriset tilldelas Unga Aktiesparare Region Syd för sina insatser för kvinnors möjligheter att skapa en sund och hållbar privatekonomi. Det är Sparbanken Syd som står bakom priset på 100 000 kronor, vars syfte är att lyfta och stödja initiativ som främjar en god ekonomihälsa i Skåne. Mot bakgrund av en undersökning som visar att kvinnor bl a är mer oroade för sin privatekonomi än män så är premiärårets tema just kvinnors ekonomihälsa. Unga Aktiesparare Region Syd tilldelas priset för sitt fokuserade jobb med att få kvinnor att bli mer intresserade av sin privatekonomi redan i tidig ålder.

Sparbanken Syds Ekonomihälsapris på 100 000 kronor delades ut på Studio i Malmö i samband med Ekonomihälsadagen som arrangerades i form av ett digitalt seminarium.

– Vi är otroligt stolta över detta pris! Vi har i egna undersökningar sett att tjejer i större utsträckning än killar känner sig osäkra när det kommer till privatekonomi och så ska de inte vara. Att kvinnor generellt sett har lägre lön och pension är tyvärr ett faktum men vi är övertygade om att tidig utbildning och inspiration är lösningen för ett jämställt ekonomiskt liv.Prispengarna är ett viktigt bidrag till vårt fortsatta arbete med att anordna träffar och utbildningar för tjejer i våra lokalavdelningar i Skåne, säger Sofie Orlov, ordförande Unga Aktiesparare Malmö.

Unga Aktiesparare har de senaste åren gjort stora insatser för att uppmuntra fler unga kvinnor till aktiesparande och bygga upp deras självförtroende kring privatekonomi. Fokus har legat på att utveckla verksamheten för att tilltala unga kvinnor, och anordnat träffar i Skåne specifikt för denna grupp i syfte att motivera dem extra mycket, ett behov som Unga Aktiesparare Syd identifierat och under året jobbat aktivt för att fylla.

Enligt en undersökning från Kantar Sifo, gjord på uppdrag av Sparbanken Syd, är kvinnor mer oroade för sin privatekonomi än män. Dessutom är de mer oroliga för sin framtida privatekonomi: 33 procent av kvinnorna ser detta som ett orosmoment jämfört med 22 procent av männen.

– Vi är glada över att kunna prisa ett initiativ som går helt i linje med vad vi på Sparbanken Syd vill uppnå: allas rätt till en god ekonomihälsa som är bra för både plånbok och planet. Som sparbank har vi ett ansvar att sprida kunskap och erbjuda verktyg för att göra vägen mot en god och hållbar ekonomi enklare och roligare. Därför känns det självklart att ge priset till Unga Aktiesparare Region Syd som delar och jobbar mot samma vision, säger Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd.

Så här lyder motiveringen när juryn avslöjade 2020 års Ekonomihälsapris:
”Genom återkommande träffar och utbildningar har årets pristagare aktivt arbetat för att avdramatisera och göra sunt sparande och privatekonomiska frågor intressanta och angelägna för unga kvinnor i Skåne. Pristagaren har själv identifierat att tjejer känner sig mer osäkra än killar när det gäller privatekonomi och därför har specifika insatser gjorts mot just denna grupp. Dessa insatser uppmärksammar kvinnor på vad de själva behöver göra för att ta makten över sin ekonomi för att skapa trygghet för framtiden. Pristagaren jobbar fokuserat för att unga kvinnor redan tidigt ska hitta inspiration och glädje i att öka sin förståelse för ekonomi. Därför delar Sparbanken Syd ut Ekonomihälsapriset 2020 till Unga Aktiesparare Region Syd, med förhoppning om att stödja ett fortsatt starkt arbete för att främja kvinnors framtida ekonomihälsa.

Juryn bestod av:
Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd
Emma Lefdal, kommunikationschef Sparbanken Syd
Magnus Alfredsson, Proethos Fond

För mer information om Ekonomihälsapriset och Sparbanken Syds arbete för en god ekonomihälsa i Skåne, kontakta:
Emma Lefdal, kommunikationschef
0411-82 21 35
emma.lefdal@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se