Autogiromedgivande

Info till våra kunder med bolån i Sparbanken Syd.

Sparbanken Syd byter kreditgivare för bolån till Borgo AB (publ) – ett svenskt hypoteksbolag som Sparbanken Syd sedan ett år är delägare i. Givetvis kommer Sparbanken Syd fortsatt vara din bank och du kommer fortfarande att ha kontakt med oss.

Överföringen av bolånen till Borgo kommer ske under första kvartalet 2023. Självklart bibehålls våra kunders villkor så som ränta, amortering och bindningstid.

Nytt är att kundernas lånebetalningar kommer ske via autogiro – och för detta krävs ett medgivande från dig som kund.

Dina bolån kommer framöver att betalas från samma konto som tidigare men via autogiro. Vi behöver därför ditt medgivande för detta – ett s.k. autogiromedgivande snarast, dock senast den 20 januari i år. Detta görs enkelt i internetbanken  - länk hittar du här.


Tack för hjälpen.


/ Sparbanken Syd