Ansökan till stiftelsen är öppen

Under hela januari månad (1/1-31/1) tar vi emot ansökningar till vår stiftelse för investeringsprojekt och projekt;

Investeringsprojekt
Projekt inom denna kategori ska tydligt driva tillväxt, vara nytänkande och samtidigt vara till nytta för hela samhället och pågå under en längre period. Vi prioriterar projekt som samverkar med andra aktörer och som ger spinoff-effekter.

Projekt
Inriktningen kan vara inom kultur, idrott eller inom andra intresseföreningar och kan syfta till ett event, konsert, mässa eller liknande. Projektet ska vara tidsbegränsat och ha ett tydligt slutdatum.

Du kan läsa mer på vår sida om stiftelsen där du också kan ansöka. Välkommen!