Årsredovisning och kommuniké

Sparbanken Syds verksamhet 2019 präglas av ett internt fokus vilket avspeglas i ett förväntat svagare resultat. Affärsvolymerna ökade med 5 % och uppgår till 37 Mdr vilket är i linje med förväntningarna.

Sparbanken Syds årsredovisning och kommuniké för 2019

Sparbanken Syds verksamhet 2019 präglas av ett internt fokus vilket avspeglas i ett förväntat svagare resultat. Affärsvolymerna ökade med 5 % och uppgår till 37 Mdr vilket är i linje med förväntningarna. Banken har under året varit återhållsam i sin kreditgivning i syfte att skapa utrymme för hemtagning av bolåneportföljen. Den underliggande kundtillväxten är fortsatt god, inom både privatsidan och företagssidan.

Under året har en ny varumärkesplattform lagts med syfte att inspirera och coacha människor till en god ekonomihälsa, som är ett förhållningssätt till en ekonomi som är bra för personen, plånboken och planeten. Med det i åtanke har vi fortsatt driva ett värdeskapande hållbarhetsarbete och lanserat gröna bolån, solcellslån och tagit in fler hållbara fonder, vilket går att läsa i årets Hållbarhetsredovisning som lanseras idag.

”Årets resultat är lägre än föregående år vilket var väntat då fokus legat på hemtagningen av vår bolåneportfölj från SBAB. Som vi annonserade i januari i år har vi beslutat att ej finansiera bolånen genom säkerställda obligationer. Vi har kontinuerligt undersökt alternativa finansieringsformer och fortsätter nu det arbetet genom att utvärdera och hitta rätt samarbetspartner för vår bolåneaffär,” säger Johan Sandberg, tf. vd Sparbanken Syd.

”Med en ny varumärkesplattform på plats kan vi accelerera tempot och öka bankens synlighet ännu mer,” säger Johan Sandberg.

Som tidigare annonserats börjar Sparbanken Syds nya vd Henrietta Hansson den 2:a mars och ett av hennes primära fokus blir att tillsammans med styrelse och bankledning fortsätta arbetet med hemtagning av bolån samt lägga grunden för bankens kommande strategi.

Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:

Emma Lefdal, Kommunikationschef
Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se 

Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari, klockan 09.00.

Länkar

Årsredovisning
Hållbarhetsredovisning
Bokslutskommuniké
Övrig finansiell information