we_change - Sveriges största hållbarhetssatning för unga

Unga i Sverige anser att världen behöver bli mer hållbar. Samtidigt säger varannan ung att de inte upplever att de har möjlighet att engagera sig och påverka för en bättre värld. Därför arrangeras we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, där Sparbanken Syd är en av samarbetsaktörerna. Satsningen möjliggör för unga att göra sina röster hörda och påverka samhällets makthavare. 

Turnéplan

Linköping 14-15 mars, Katedralskolan Göteborg 16-17 mars, Lindholmen Science Park Jönköping 21-22 mars, Jönköping University Skövde 27-28 mars, Gymnasium Skövde & Arena Skövde Stockholm 4-5 april, Thorildsplans gymnasium Uppsala 18-19 april, Uppsala Konsert & Kongress Malmö 21 april, Värnhemsskolan Helsingborg 24-25 april, Olympiaskolan

Läs pressreleasen här