Paneldebatt i Almedalen

Onsdagen 5 juli medverkade vår VD Susanne Kallur i paneldebatten "Klimatutmaning 2.0" i Almedalen. Vi på Sparbanken Syd arbetar aktivt och engagerar oss i hållbarhetsfrågor för att på så sätt bidra till en positiv utveckling och en minskad klimatpåverkan.

Fakta om paneldebatten: Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. För att klara av klimatutmaningen krävs engagemang och kraftfulla åtgärder. Hur kan företag visa vägen för företag i övrigt samt för samhället i stort?

Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten. Få tror idag på en politisk lösning globalt, inom EU eller nationellt. Enskilda kommuner ansluter sig till Borgmästaravtalet, ett EU-initiativ, där kommuner sätter högra mål än nationer och EU gör. Inom företagsvärlden arbetas det på många plan med klimatfrågan. Det sker bl a i form av minskad klimatpåverkan i form av energibesparing, logistikeffektivisering samt övergång till förnybara energikällor. Företagen arbetar med klimatutmaningen med fokus på kostnadseffektivisering, nya innovationer i form av produkter och tjänster, varumärkesstärkande åtgärder, krav i värdekedjan mm. Löser företagen klimatfrågan? Vilka är drivkrafterna för företagen?

Se gärna filmen från paneldebatten.

https://youtu.be/S53_5EZaa1E