Med anledning av Coronaviruset får vi många frågor just nu. Läs mer här.

Vi måste ställa några frågor

Enligt lag måste vi som bank ha en dokumenterad kännedom om dig som kund och dina affärer - även om vi har löpande kontakt. Vi ber dig därför att svara på några frågor som syftar till att ge oss svar angående ditt engagemang som privatkund hos oss. Tack för din tid på förhand!

Varför frågar vi dig som kund om detta?

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär i korthet att alla banker måste ha en god kunskap om sina kunder och deras affärer så att varken kunder eller bank utnyttjas i penningtvättssyfte. Vi ställer därför ett antal frågor om dig som kund så att vi kan tillvarata dina ekonomiska intressen, samtidigt som vi tar vårt samhällsansvar. Mer information om varför vi ställer dessa frågor kan du hitta här. När du svarar på dessa frågor vill vi att du tar utgångspunkt i hur dina affärer med banken ser ut idag. Den information vi får om dig behandlas självfallet konfidentiellt och omfattas av banksekretess samt dataskyddsförordningen (GDPR).