Sparbanken Syds resultat förbättras!

Delårsbokslutet för första halvåret 2017 visar på en resultatförbättring genom sänkta kostnader och ett förbättrat ränte- och provisionsnetto.

- Arbetet med att förbättra och effektivisera bankens verksamhet börjar nu visa sig i resultatet. Vår utveckling av kontorsnätet fortsätter samtidigt som vi bygger ut det digitala erbjudandet för att öka vår räckvidd och tillgänglighet. Vi vill vara en bank som står för att förverkliga goda idéer och som engagerar och inspirerar till en sund ekonomisk livsstil, säger Sparbanken Syds VD Susanne Kallur.

Sparbanken Syd uppvisar ett rörelseresultat för första halvåret på 24 miljoner kronor. Intäkterna har ökat med 12 % och affärsvolymen med 6 % som är ett resultat av att tillväxten i antalet nya kunder är fortsatt god.

Delårsrapport 2017

Likviditetsreserv 2017-06-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2017-06-30

Vid frågor eller mer information vänligen kontakta:

Susanne Kallur, VD Tel: 0411-82 21 60, susanne.kallur@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se 
Andreas Narsell, marknadschef Tel: 0411-82 21 57, andreas.narsell@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se