Sparbanken Syd är en av de första att anta Fossilfritt Sveriges nationella solutmaning!

Fossilfritt Sverige utmanar Sveriges företag, organisationer, kommuner och landsting att installera solceller på minst ett tak före 2020. Ambitionen är att sätta fart på utbyggnaden av solenergi i Sverige och startskottet gick vid ett evenemang den 27 april i Malmö.​ 

Att främja utvecklingen av förnybar energi och bidra till en hållbar tillväxt är en viktig del i Sparbanken Syds hållbarhetsarbete.

Banken var därför ett av de första företagen att anta utmaningen tillsammans med ett 20-tal andra organisationer av alla storlekar.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått med.

- Att installera solceller är inte bara ett miljöprojekt utan en god investering. Genom den här utmaningen vill vi visa hur många svenska företag och organisationer som har förstått det och inspirera andra att följa efter, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Priserna på solceller har sjunkit dramatiskt de senaste åren, närmare 80 procent. I Sverige har utbyggnaden dock gått trögt och 2016 var den installerade effekten bara 175 MW, att jämföra med till exempel Danmark som med likanande förutsättningar hade 900 MW.

Nu har dock allt fler företag fått upp intresset inte minst i Skåne som är den region som har den största installerade effekten i landet.

Övriga aktörerna som signerade avtalet var:
Ystad kommun
Malmö Stad
IKEA                                                                               
Solel Syd
Eroom förvaltnings AB
E-ON
Lunds Kommun
Tosterups Gård AB                                                                               
Övrabyborgs Gård                                                                                
Örups Säteri AB                                                                                    
Villaägarna                                                                                            
Rotary S:t Petri                                                                                     
Svarte Byalag                                                                                       
Bussjö Byalag                                                                                                            
Karlfälts gård HB                                                                                  
Sjörups Höjd                                                                                                                                             
Helsingborgs stad
Wihlborgs fastigheter